loading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. search for will uncover many web sites still.

Reglementen

 • Safe en  Fit trainingscentrum en haar instructeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel of de gevolgen daarvan, die door deelname aan de trainingen  zou kunnen ontstaan.
 • Met het tekenen van dit inschrijf- en machtigingsformulier verklaart de deelnemer geen erfelijke of medische aandoeningen te hebben en/of medicijnen te gebruiken die het reactievermogen zodanig beïnvloeden dat een gezondheidsrisico kan ontstaan bij het volgen van de trainingen.
 • Alle schade die moedwillig of onachtzaam door de deelnemer aan de trainingslocatie, het meubilair of het trainingsmateriaal is toegebracht, wordt op kosten van de deelnemer of diens ouders  wettelijke vertegenwoordiger(s) gesteld.
 • Safe en  Fit trainingscentrum is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of anderzijds vermissing van eigendommen van de deelnemer.
 • Indien de deelnemer zich in de trainingslocatie of in de nabijheid daarvan schuldig maakt aan wangedrag, of op andere wijze door zijn houding en/of optreden opspraak maakt, waardoor de goede naam van het Safe en  Fit trainingscentrum kan worden geschaad, dan is Safe en  Fit trainingscentrum gerechtigd de deelnemer verdere toegang tot de trainingen te ontzeggen. Eventuele verplichtingen tot betaling van het overeengekomen lesgeld blijven bestaan.
 • Leden mogen geen antecedenten hebben bij de justitie, geen vijanden van de Nederlandse,- en/of Israëlische staat zijn.
 • Indien de instructeur hierom verzoekt dient door de student een bewijs van goed gedrag te worden getoond.
 • Het is ten strengste verboden om alcohol te nuttigen voor de lessen.

Huisregels

 • Wanneer de les begint of eindigt, roepen we “kida” wat respect betekent.
 • We beschikken over een goede lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone nagels, frisse adem en schone kleding, enz.
 • We dragen geen sieraden, piercings of andere materialen.
 • Lange haren binden we samen met een elastieke zonder scherpe of harde delen.
 • De instructies van de instructeur of assistent-instructeur worden opgevolgd.
 • Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de leden en zij die volgens afspraak een proefles volgen. Bezoekers dienen in de kantine plaats te nemen.
 • Foto’s en Video-opnames zijn ten strengste verboden tijdens de les.
 • Het is verboden voor leden binnen of buiten de Safe en  Fit trainingscentrum les te geven!
 • We oefenen met diegene die jou uitnodigt of als partner je toegewezen wordt.
 • Het nuttigen van alcohol en of drugs voor/tijdens de les zijn ten strengste verboden!
 • Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd.